Fiskekort
Vill du lösa kort? 
Ta då kontakt med någon av våra återförsäljare av fiskekort, här nedan ser du ställen som säljer fiskekort för oss.

Cirkel K Boden – 0921 – 55955
Bodenturisten 0921-624 10

OBS Lös gärna fiskekort i fiskekortslådan.
Sandträsk 7 (Sista året Fiskekortlådan är kvar). Kontanter enbart.

DYGNSKORT SOMMARTID 150 SKR per spö. Från att isen är borta, fram till sjön stänger.

DAGKORT VINTERTID 150 SKR per spö, Vinertid gäller så länge isen håller.

Nu går det även att swisha!
Ni kan swisha till följande nummer 1234161014.
Ange: Fiskekort med namn och datum när fisket skall ske. . Löser ni för flera kort samtidigt ang namn. OBS: Swisha innan fisket påbörjas.

Exempel: Fiskekort Sven, Elin, Johan.