FISKEBESTÄMMELSER I SANDTRÄSKET
Vinterfiske från 18-12-21 t.o.m.10-1-22 kl 10.00-14.00.

 11-1-22 och till isen ej bär gäller dagkort.
Där efter börjar Sommarfiske från land eller flyt ring t.o.m. 25-9-22
Dagkort: 150 skr
Dygnskort: 
150 skr. Gäller från när isen ej är bärande.

DYGNSKORT: (exempel) Från kl 15:00 den 16:e till kl 15:00 den 17:e
DAGSKORT: går ut 24:00 den dag det är löst.

Fiske från land och flytring är tillåtet under sommaren.
Ekolod är helt förbjudet.
Max ett fiskespö per fiskekort.
Max tre(3) ädelfiskar per fiskekort.
Eldningsförbud råder på isen. Använd gärna befintliga eldstäder.
Fiskearkar är förbjuden.

Du som fiskare är skyldighet att visa upp giltigt fiskekort, legitimation, redskap, väskor eller fångst på deras begäran. Fiskereglerna gäller också vid laga ansvar och överträdelse beivras.

Upplysningar:
Per-Erik 076-231 40 96
Kenneth 070 – 587 68 08
Hans Buren 070 – 317 09 78